Zapisy uczniów

Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie prowadzi zapisy uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej, do tzw. klasy zerowej oraz do 3-letniego i 4-letniego liceum, jeśli tylko są wolne miejsca. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.

Pierwszy krok w procesie rekrutacji wykonuje rodzic – opiekun dziecka, który wypełnia ankietę na naszej stronie [przejdź do ankiety]. Na pozostawiony tam numer telefonu oddzwoni pracownik ADE i umówi się na dogodny termin pierwszej, zapoznawczej rozmowy. Tym samym rozpocznie się proces rekrutacyjny.

Podczas rekrutacji kandydat będzie przez kilka dni uczestniczył w życiu szkoły. Pozwoli to stwierdzić, czy Akademia jest dla niego odpowiednim miejscem. Rodzice lub opiekunowie prawni odbędą z nami co najmniej dwie rozmowy, zostaną zapytani o ważne potrzeby dziecka i cele, jakie sobie wyznacza. Następnie zapoznają się z przygotowanym po dniach próbnych projektem Indywidualnej Drogi Edukacyjnego Rozwoju ich dziecka. Chcemy w ten sposób upewnić się, że wszystkie zainteresowane strony będą świadome swoich oczekiwań, potrzeb i warunków współpracy.

Zapewniamy, że procedura przyjęcia do naszej Akademii odbywa się w spokojnej i przyjaznej atmosferze i nie wymaga od ucznia szczególnego przygotowania. Uczeń spędza w naszej szkole czas na prawach przyjętego już ucznia. Nie ma to nic wspólnego z egzaminowaniem.

Po decyzji Akademii o przyjęciu ucznia do szkoły rodzice, w terminie 7 dni od rekrutacji, wpłacają opłatę wpisową w wysokości 150 zł.