Akademia Dobrej Edukacji im.Czesława Niemena w Jarocinie jest zespołem szkół: Szkoły Podstawowej ADE i Liceum ADE. Zapraszamy do zapoznania się z opisem oferty oraz warunków rekrutacji.