Jak pracujemy

CO JEST DLA NAS WAŻNE

Naszym celem jest edukacja zorganizowana w sposób umożliwiający każdemu uczniowi osiągnięcie maksymalnych postępów na miarę jego możliwości i we własnym tempie.

Preferujemy metody pracy oparte o naturalną ciekawość poznawczą dzieci.

Wzmacniamy w dzieciach potrzebę uczenia się, wewnętrzną sterowalność. Budujemy poczucie radości i satysfakcji z osiągania celów.

więcej

TAK TO ROBIMY

Zajęcia w ADE zaczynają się o godzinie 8:45 tzw. czytaniem bostońskim, podczas którego uczniowie czytają wybrane przez siebie książki (czasem lektury). Dzieciom młodszym książkę czyta nauczyciel.

W pierwszej części dnia dzieci mają obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w drugiej mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych lub skorzystać ze świetlicy szkolnej (która pracuje do godziny 17:30).

W ADE nie używamy dzwonków.

więcej