Jak pracujemy?

PRZEDSZKOLE

  1. Grupy mieszane wiekowo (2,5-5)
  2. Podmiotowe traktowanie dziecka
  3. Szanowanie potrzeb dziecka (także potrzeby ruchu, swobodnej zabawy i odpowiedniego dla każdego czasu adaptacji)
  4. Dużo swobodnej zabawy i praca własna
  5. Codzienne wyjścia na spacer
  6. Realizowanie założeń pedagogiki Montessori
  7. Brak tradycyjnego systemu kar i nagród, podążanie za potrzebami dziecka, praca nad wewnętrzną dyscypliną
  8. Rozwijanie samodzielności, samoobsługi i wiary we własne możliwości
  9. Praca nad rozwojem kompetencji społecznych

SZKOŁA

Naszym celem jest edukacja zorganizowana w sposób umożliwiający każdemu uczniowi robienie maksymalnych postępów na miarę jego możliwości i we własnym tempie.

Każdy uczeń jest pod opieką mentora, z którym planuje swoją Indywidualną Drogę Edukacyjnego Rozwoju. W trakcie roku szkolnego to mentor towarzyszy mu w rozwoju, współpracuje z nauczycielami i rodzicami oraz przygotowuje trymestralne informacje opisowe o postępach ucznia.

Nauka odbywa się bez tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego oraz bez ocen wyrażanych stopniami.

Preferujemy metody pracy oparte o naturalną ciekawość poznawczą dzieci.  

Część zajęć odbywa się w grupach różnowiekowych

Ważną częścią edukacji jest praca metodą projektu. Tematy wybierane są przez dzieci. Na początku projektu uczniowie sami diagnozują swoją wiedzę w danym temacie, stawiają pytania, decydują w jaki sposób chcieliby zdobywać wiedzę, jakich ekspertów chcieliby zaprosić, jakie miejsca planują odwiedzić.

Duża część zajęć odbywa się poza szkołą. Jesteśmy częstymi gośćmi w muzeach, ośrodkach badawczych. Zapraszamy do szkoły ekspertów z różnych dziedzin.

Prowadzimy lekcje w terenie.

Równie ważne jak edukacja są dla nas kompetencje społeczne. We wszystkich grupach odbywają się treningi umiejętności społecznych. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych i społecznych. Należymy do klubu szkół UNICEF. Prowadzimy projekt adopcji edukacyjnej dzieci z Zambii.   Do naszej szkoły uczęszczają również dzieci niepełnosprawne.

Stawiamy na uczestnictwo w kulturze i zajęcia artystyczne. Co miesiąc uczestniczymy w koncertach. Lekcje muzyki i plastyki od “zerówki” prowadzą specjaliści. Mamy bogatą ofertę artystycznych zajęć pozalekcyjnych.

Promujemy czytelnictwo wśród naszych uczniów. Praktykujemy codzienne “czytanie bostońskie”. Codziennie rano dorośli czytają dzieciom a po obiedzie każdy spędza chwilę z wybraną książką.