Zapisy uczniów

Obecnie prowadzimy rekrutację dzieci do przedszkola i szkoły podstawowej

Kontakt:

Przedszkole
sekretariat: 885 100 242
Prosimy o wypełnienie formularza i wysłanie go na adres: anna.nogaj@dobraedukacja.edu.pl

Szkoła Podstawowa
sekretariat: 885 100 242
Prosimy o wypełnienie formularza.i wysłanie go na adres:
joanna.berdzik@dobraedukacja.edu.pl
https://docs.google.com/forms/d/1i9qMi9JeVonf3LrLnP_ARpxF80JMM5DHpCFYVYjCgbM/edit?ts=5a77696f

Sekretariat szkoły lub dyrektor skontaktuje w się z Państwem w przeciągu kilku dni.

Rekrutacja odbywa się krok po kroku:

Krok A. Złożenie dokumentów

Złożenie dokumentów jest możliwe w siedzibie szkoły, po telefonicznym umówieniu się.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony przez rodziców formularz zgłoszeniowy
  • ostatnie świadectwo szkolne (jeśli dziecko kontynuuje naukę)
  • orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli uczeń takie posiada
  • zaświadczenia o osiągnięciach, jeśli uczeń takie posiada

Krok B. Rozmowa wstępna z psychologiem

Rozmowy są organizowane na bieżąco (w ciągu najbliższego miesiąca), w kolejności zgłoszeń. Z każdym kandydatem do szkoły i jego rodzicami zostaje przeprowadzona rozmowa służąca udzieleniu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób szkoła może wyjść naprzeciw potrzebom ucznia. Po wstępnej rozmowie kandydat na ucznia wraz z rodzicami podejmują decyzję, czy są zainteresowani skorzystaniem z oferty szkoły.

Krok C. Dni próbne

Zapraszamy kandydata na ucznia do naszej społeczności na kilka dni aby przyjrzeć się bliżej sobie, sprawdzić czy organizacja pracy w naszej placówce odpowiada potrzebom dziecka i rodziców.

Krok D. Umowa o kształcenie

Rodzice podpisują umowę o kształcenie, wpłacają wpisowe  i uczeń może rozpocząć naukę w uzgodnionym terminie.