Struktura Instytutu

Instytut Dobrej Edukacji to zespół placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja, których wspólnym celem jest wypracowywanie oraz upowszechnianie, służących dobrej edukacji, nowatorskich oraz efektywnych rozwiązań programowych i organizacyjnych.

Zobacz: Statut Instytutu Dobrej Edukacji

 

W skład Instytutu Dobrej Edukacji wchodzą:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Instytut Dobrej Edukacji, która jest niepubliczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną, prowadzoną przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja, stawiającą sobie za cel wysoki standard opieki psychologiczno-pedagogicznej w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie, wspieranie, w sposób adekwatny do potrzeb, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie, a także wspieranie, w sposób adekwatny do potrzeb, zainteresowanych uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli z innych szkół i placówek. Z oferty Poradni IDE można skorzystać w każdej Akademii Stowarzyszenia.

Zobacz: Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Instytut Dobrej Edukacji

 

  • Centrum Kształcenia Ustawicznego Instytut Dobrej Edukacji, które jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnopolskim. Organizuje seminaria i szkolenia dla kadry zainteresowanej tworzeniem innowacyjnie zorganizowanych szkół, ich zarządzaniem, administrowaniem i promocją. Może podejmować się również organizowania kursów i szkoleń podnoszących różne kwalifikacje zawodowe, zależnie od potrzeb, prowadzi także doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Zobacz: Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego Instytut Dobrej Edukacji

 

  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytut Dobrej Edukacji, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim. Tworzy sieci współpracy nauczycieli ze szkół realizujących Program Dobrej Edukacji. Organizuje różnorodne szkolenia dla rad pedagogicznych, kadry kierowniczej oświaty, samorządowców i innych przedstawicieli organów prowadzących szkoły zarządzających oświatą.

Zobacz: Statut Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Instytut Dobrej Edukacji