Mapa programowa

Program Dobrej Edukacji to jeden program szkolny do wszystkich dziedzin edukacyjnych przygotowany na użytek Akademii Dobrej Edukacji, prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja, który ma strukturę widoczną na poniżej zamieszczonej Mapie Programu Dobrej Edukacji. Mapę programową, która zawiera program wychowawczo-profilaktyczny oraz szkolny zestaw programów nauczania, należy czytać i stosować łącznie ze Statutem Akademii oraz ze Standardami Edukacji Spersonalizowanej stosowanymi we wszystkich Akademiach.

Prawa autorskie do Programu Dobrej Edukacji ma Stowarzyszenie Dobra Edukacja. Przystąpienie do realizowania Programu Dobrej Edukacji jest możliwe z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia i przy pomocy metodycznej Instytutu Dobrej Edukacji.

Zmieniony Program Dobrej Edukacji wejdzie w życie w całości od września 2019 roku. Od września 2017 roku wszystkich uczniów obowiązują zmienione:

  • blok DOBRZY – zawierający program wychowawczo-profilaktyczny;
  • blok OTWARCI – programy nauczania języków obcych.

Mapa programowa z częściami programu obowiązującymi do roku szkolnego 2016/17 znajduje się na stronie http://ide.dobraedukacja.edu.pl/p/mapa-programu-dobrej-edukacji.html. W roku szkolnym 2018/19, w niektórych klasach, z niektórych przedmiotów, będziemy jeszcze stosować elementy dotychczasowego Programu.

W roku szkolnym 2018/19:

  • gimnazjaliści i licealiści uczą się większości przedmiotów – poza językami obcymi – według starych programów;
  • uczniowie klasy 6 szkoły podstawowej zgodnie ze starymi programami realizują jeszcze przedmioty przyroda oraz historia i społeczeństwo, zaś z pozostałych przedmiotów przechodzą już na programy nowe;
  • pozostali uczniowie korzystają już tylko z nowej – niżej zamieszczonej – Mapy programowej.

 

UWAGA: linki z poniższej tabeli są dostępne jedynie dla uczniów, rodziców i pracowników Akademii Dobrej Edukacji oraz dla pracowników Instytutu Dobrej Edukacji, po zalogowaniu na posiadane przez nich konto w domenie dobraedukacja.edu.pl

 

BLOK / lata nauki DOBRZY AKTYWNI TWÓRCZY OTWARCI KRYTYCZNI ROZUMNI LOGICZNI
przygotowanie
 przedszkolne
DOBRZY
0/4
AKTYWNI
PP
TWÓRCZY
PP
OTWARCI
0/4
KRYTYCZNI
PP
ROZUMNI
PP
LOGICZNI
PP
1 i 2 rok nauki DOBRZY
0/4
AKTYWNI
1/2
TWÓRCZY
1/2
OTWARCI
0/4
KRYTYCZNI
1/2
ROZUMNI
1/2
LOGICZNI
1/2
3 i 4 rok nauki DOBRZY
0/4
AKTYWNI
3/4
TWÓRCZY
3/4
OTWARCI
0/4
KRYTYCZNI
3/4
ROZUMNI
3/4
LOGICZNI
3/4
5 i 6 rok nauki DOBRZY
5/8
AKTYWNI
5/6
TWÓRCZY
5/6
OTWARCI
5/8
KRYTYCZNI
5/6
ROZUMNI
5/6
LOGICZNI
5/6
7 i 8 rok nauki DOBRZY
5/8
AKTYWNI
7/8
TWÓRCZY
7/8
OTWARCI
5/8
KRYTYCZNI
7/8
ROZUMNI
7/8
LOGICZNI
7/8
9 i 10 rok nauki DOBRZY
9/12
AKTYWNI
9/10
TWÓRCZY
9/10
OTWARCI
9/12
KRYTYCZNI
9/10
ROZUMNI
9/10
LOGICZNI
9/10
11 i 12 rok nauki DOBRZY
9/12
AKTYWNI
11/12
TWÓRCZY
11/12
OTWARCI
9/12
KRYTYCZNI
11/12
ROZUMNI
11/12
LOGICZNI
11/12
przygotowanie
do matury
rozszerzonej
DOBRZY
9/12
AKTYWNI
11/12
język polski R
filozofia R
OTWARCI
9/12
historia R
wos R
geografia R
biologia R
chemia R
fizyka R
matematyka R
informatyka R