EDUKACJA W SZKOLE

Szkoła Podstawowa ADE w Gdańsku kieruje swoją ofertę do uczniów i ich rodziców, którzy pragną mieć realny wpływ na przebieg procesu kształcenia.

Szkoła dostosowuje organizację nauki oraz metody wychowawcze do indywidualnych potrzeb uczniów.

Uczniowie są zapisywani do poszczególnych roczników, jednak uczą się w grupach różnowiekowych, tworzonych zależnie od ich predyspozycji i zainteresowań.

Rekrutacja do grup 0 i 1 Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/21

Rozpoczęliśmy rekrutację uczniów do grup 0 i 1 na rok szkolny 2020/21. 

Zależy nam, aby poznać potrzeby dziecka oraz Państwa, dlatego zapraszamy na rozmowę wstępną.

Zakładamy, że podstawowym kryterium przyjęcia ucznia jest określenie, w jakim stopniu ADE jest w stanie przyczynić się do maksymalnego wykorzystania jego potencjału.

Rozmowy z kandydatami prowadzone są do wyczerpania limitu miejsc.

Skontaktuj się z nami pod numerem 785 121 610, lub skorzystaj z formularza zgłoszeniowego.

A jeśli interesuje Cię spersonalizowana edukacja domowa, zajrzyj na tę stronę.

Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego

Można zapisać dzieci do istniejących grup w trakcie roku szkolnego pod warunkiem dobrego funkcjonowania nowych uczniów w konkretnych grupach podczas dni próbnych (dni próbne są organizowane, jeśli są w danych grupach wolne miejsca).

Po wyczerpaniu limitu miejsc w konkretnych grupach kandydaci są wpisywani na listę rezerwową. Dzięki temu będą informowani o tworzeniu w szkole kolejnych grup lub pojawiających się wolnych miejscach.


Informacje o opłatach

  • Opłata rekrutacyjna  – 250 zł (zaliczana na poczet wpisowego, jeśli kandydat zostanie przyjęty)
  • Czesne – 12 720 zł za rok szkolny (rozłożone na 12 rat – 1060 zł miesięcznie)
  • Wpisowe – 10% rocznej opłaty czesnego (pomniejszone o opłatę rekrutacyjną, jeśli ta została wcześniej opłacona – czyli wówczas 1022 zł)


Możliwe zniżki

  • Za wpłatę czesnego za rok z góry – 10% czesnego
  • Za wpłatę czesnego za pół roku z góry – 5% czesnego
  • Za kolejne dziecko – 10% czesnego
  • Inne, uznaniowe – przyznawane zgodnie z Regulaminem opłat na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych


Zapraszamy do kontaktu:

poradnia@dobraedukacja.edu.pl

tel. 785 121 610

formularz zgłoszeniowy