EDUKACJA W SZKOLE

Nowe zasady na czas trwania epidemii #zostańwdomu

Szkoła Podstawowa ADE w Gdańsku kieruje swoją ofertę do uczniów i ich rodziców, którzy pragną mieć realny wpływ na przebieg procesu kształcenia.

Szkoła dostosowuje organizację nauki oraz metody wychowawcze do indywidualnych potrzeb uczniów.

Uczniowie są zapisywani do poszczególnych roczników, jednak uczą się w grupach różnowiekowych, tworzonych zależnie od ich predyspozycji i zainteresowań.

Rekrutacja do grup 0 i 1 Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/21

Prowadzimy rekrutację uczniów do grup 0 i 1 na rok szkolny 2020/21. Posiadamy także kilka wolnych miejsc w starszych grupach.

Zależy nam, aby poznać potrzeby dziecka oraz Państwa, dlatego zapraszamy na rozmowę wstępną online.

Zakładamy, że podstawowym kryterium przyjęcia ucznia jest określenie, w jakim stopniu ADE jest w stanie przyczynić się do maksymalnego wykorzystania jego potencjału. Rozmowy z kandydatami prowadzone są do wyczerpania limitu miejsc.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem 785 121 610 lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

Jeśli okaże się, że mamy wspólną wizję na edukację Państwa dziecka, już na tym etapie możemy przyjąć je do grona naszych uczniów i podpisać umowę o kształcenie.

Dokumenty, których potrzebujemy przed podpisaniem umowy o kształcenie to:

wymagane

opcjonalne

  • kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego (jeśli takie było)
  • posiadane opinie lub orzeczenia
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia

Jeśli interesuje Państwa spersonalizowana edukacja domowa, zapraszamy na tę stronę.

Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego

Jeśli dysponujemy miejscem w grupie, można dołączyć do Akademii w trakcie roku szkolnego. 

Zakładamy, że podstawowym kryterium przyjęcia ucznia jest określenie, w jakim stopniu szkoła ADE przyczyni się do maksymalnego wykorzystania potencjału ucznia.

Chętnie opowiemy więcej o takiej rekrutacji. Zapraszamy do kontaktu.


Informacje o opłatach

  • Czesne – 13 920 zł za rok szkolny (rozłożone na 12 rat – 1 160 zł miesięcznie)
  • Wpisowe – 10% rocznej opłaty czesnego (pomniejszone o opłatę rekrutacyjną, jeśli ta została wcześniej opłacona)


Możliwe zniżki

  • Za wpłatę czesnego za rok z góry – 5% czesnego
  • Za kolejne dziecko – 10% czesnego
  • inne, uznaniowe – przyznawane zgodnie z Regulaminem opłat na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych


Zapraszamy do kontaktu

poradnia@dobraedukacja.edu.pl

tel. 785 121 610

formularz zgłoszeniowy