EDUKACJA DOMOWA

W naszej szkole podstawowej mamy duże doświadczenie w opiekowaniu się uczniami realizującymi obowiązek szkolny poza szkołą.

Nasz uczeń domowy:

  • co roku we wrześniu dostaje precyzyjne informacje o obowiązujących go przedmiotach i wymaganiach egzaminacyjnych;
  • zostaje poinformowany o zalecanych podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
  • ma swojego mentora, który jest z nim i jego rodzicami w kontakcie i udziela im konsultacji średnio raz w miesiącu;
  • może otrzymać internetowy dostęp do cotygodniowej informacji o materiale, który jest realizowany w ADE oraz umawiać się na konsultacje z nauczycielami wybranych przedmiotów;*
  • zdaje przyjaźnie zorganizowane roczne egzaminy, które odbywają się według indywidualnie ustalonego harmonogramu.

* – oferta płatna, zakres do indywidualnego uzgodnienia

Uczniów, którzy lubią i chcą uczyć się samodzielnie, zapraszamy na bezpłatną rozmowę rekrutacyjną, zaś ich rodziców na krótkie spotkanie informacyjne, jeśli chcą zapisać do nas na edukację domową swoje dzieci. Nauka domowa jest w naszym ADE bezpłatna. Jedynie korzystanie z systematycznych konsultacji nauczycieli jest dodatkowo płatne w wysokości 25%-50% czesnego, zależnie od uzgodnionego zakresu.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 887 513 837

poradnia@dobraedukacja.edu.pl

formularz zgłoszeniowy
lub
druk do pobrania