FAQ (pytania i odpowiedzi)

…czyli prawie wszystko co warto wiedzieć o szkole ADE a nie ma kiedy zapytać.

Z tej strony dowiesz się czym szkoła ADE różni się od innych szkół, jak pracujemy z dziećmi, jak komunikujemy się z rodzicami i na co zwracamy uwagę. Dowiesz się też kilka informacji technicznych (opłaty, godziny, zasady przyjęcia, etc.). Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zadaj je nam błyskawicznie. Wyślij e-mail lub skorzystaj z komunikatora na stronie.

Co to znaczy ADE?

ADE to skrót od słów Akademia Dobrej Edukacji. Każda ze szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Edukacja to Akademia Dobrej Edukacji, w skrócie ADE. Program nauczania wdrażany przez Stowarzyszenie realizowany jest w 11 szkołach w całej Polsce. Według tego programu uczy się już ponad 600 dzieci.

Czym różni się szkoła ADE od innych niepublicznych szkół?

Każda ze szkół Akademii Dobrej Edukacji (ADE) realizuje program, który w skrócie można nazwać edukacją spersonalizowaną. To co nas odróżnia od innych niepublicznych szkół podpierających się „edukacją spersonalizowaną”, to duże doświadczenie ludzi (założycieli oraz mentorów i nauczycieli), stała komunikacja z rodzicami oraz wysoka jakość nauczania.

Jakkolwiek na rynku jest coraz więcej szkół zapewniających edukację spersonalizowaną, to jednak w wielu przypadkach kończy się ona na przysłowiowym dopieszczaniu ucznia i dopasowywaniu zajęć do dziecka, bez patrzenia na perspektywę jego holistycznego rozwoju i spełnienia formalnych wymagań edukacyjnych. My w ADE działamy już od 6 lat bazując na sprawnym systemie własnego pomysłu, który stale rozwijamy przy udziale wielu osób. Doświadczenie założycieli w organizowaniu oświaty niepublicznej w Polsce liczy się od pierwszego momentu gdy było to możliwe, czyli od 1989 roku.

Czy warto zaufać tej szkole?


Działamy w tej formie od ponad 6 lat. Obecnie uczy się w Akademiach ponad 600 dzieci, stale rośnie liczba rodziców, którzy decydują się posłać dziecko do naszej szkoły, a nasi absolwenci są już na studiach. Utwierdza nas to w przekonaniu, że tworzymy wartościową alternatywę dla innych szkół. Cenimy sobie zaufanie rodziców i uczniów. Bez niego trudno budować coś tak wartościowego jak przyszłość i rozwój dziecka. Umów się na spotkanie z nami, przyjrzyj się jak działamy, miej własne zdanie.

Od jakiego wieku przyjmujecie dzieci?

W szkole podstawowej przyjmujemy dzieci, które mogą się uczyć w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czyli od tzw. zerówki.

Czy uczniowie realizują podstawę programową i jak wyglądają zajęcia?

Tak, uczniowie realizują podstawę programową opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a na koniec roku otrzymują tradycyjne świadectwo. Organizujemy naukę w przyjazny sposób, dlatego nasi nauczyciele prowadzą warsztaty i ćwiczenia praktyczne w szkole i poza nią. Organizują wycieczki, wykorzystują technologie, a przede wszystkim dzielą się z uczniami swoimi pasjami co zachęca dzieci do poznawania świata.

Jaką rolę pełni mentor?

Mentor czuwa nad procesem edukacji ucznia. Pomaga mu zapoznać się ze sposobem pracy w Akademii oraz narzędziami wykorzystywanymi na zajęciach. Wspiera go w stawianiu sobie celów i ich realizacji w trakcie roku szkolnego. Jednocześnie jest osobą pierwszego kontaktu dla jego rodziców i nauczycieli.

Kim są mentorzy?

Każdy z mentorów osoba starannie dobrana ze względu na kwalifikacje zawodowe i cechy osobowości. Każdy z naszych mentorów, oprócz posiadanych wcześniej kwalifikacji pedagogicznych, stale rozszerza swoją wiedzę i warsztat, realizując studia podyplomowe lub kursy doszkalające z dziedziny swojej specjalności. Oprócz osiągnięć, którymi inspirują młodzież, każdego z mentorów w ADE cechuje osobowość, pozwalająca budować relacje z podopiecznymi.

Moje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy przyjmujecie takich uczniów?

Zawsze zastanawiamy się, czy jesteśmy w stanie sprostać potrzebom konkretnego ucznia, bez względu na to czy posiada dokument o swoich trudnościach, czy też nie. Jesteśmy otwarci na różne potrzeby, jednak nie każdego ucznia możemy przyjąć. Jest to zależne od rodzaju trudności, od tego, w jaki sposób się one przejawiają, jakie wsparcie i specjaliści są potrzebni oraz czy będziemy w stanie dobrze odpowiedzieć na te potrzeby, tzn. zapewnić komfort konkretnemu uczniowi oraz grupie, w której się on znajdzie. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie, zachęcamy do rozmowy telefonicznej i umówienia się na spotkanie. Dzwonić proszę na numer 609 916 501.

Jak organizujecie naukę?

Uczniowie pracują na ogół w 6–12 osobowych grupach. Dzięki temu nauczyciele mogą dobrze poznać uczniów i ich potencjał. W jednej grupie znajdują się dzieci w podobnym wieku, ale niekoniecznie z tego samego rocznika (wspólnie mogą pracować np. klasy piąta i szósta). Poza obowiązkowym planem uczniowie mogą skorzystać z dodatkowych zajęć, na których rozwijają swoje talenty lub ćwiczą umiejętności niezbędne do radzenia sobie z trudnościami. W wyborze dodatkowych aktywności pomaga mentor, który tworzy z uczniem jego indywidualny plan zajęć. Niektóre zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania.

Czy są jakieś zajęcia dodatkowe?

Tak, Akademia organizuje różne zajęcia dodatkowe według zainteresowań i pasji uczniów, np. szachy czy ścianka wspinaczkowa. Lista zmienia się w zależności od liczebności i zainteresowania. Nasi uczniowie mogą poza tym uczestniczyć w zajęciach rozszerzonych z interesujących ich dziedzin nauki oraz realizować projekty edukacyjne.

O której zaczynają się zajęcia?

Zazwyczaj zajęcia zaczynają się o godzinie 8.20 i kończą zgodnie z indywidualnym planem ucznia. W czasie wolnym od zajęć obowiązkowych działa opieka świetlicowa. Akademia jest otwarta w godzinach 7.30 – 17:20.

Jak wygląda ocenianie w Akademii?

Na co dzień nie stawiamy stopni w formie cyfry. Uczniowie mają oczywiście różne formy sprawdzenia wiedzy (od tych bardziej tradycyjnych poprzez bardziej kreatywne). Uczniowie i rodzice są informowani, co uczeń powinien opanować w konkretnych trymestrze, aby zrealizować przewidziany program. Trzy razy w roku mentor przygotowuje podsumowanie pracy ucznia, które jest przedstawiane w formie pisemnej i ustnej. Pod koniec roku szkolnego następuje podsumowanie całorocznej pracy ucznia i wystawiona jest proponowana ocena końcowa. Uczeń otrzymuje świadectwo takie samo jak w każdej szkole. Koniec roku jest jedynym momentem, kiedy są wystawiane tradycyjne stopnie. Jest to zgodne z wymogami prawa oświatowego.


Czy są jakieś dodatkowe opłaty?

Dodatkowo płatne są wycieczki oraz obiady. Rodzice mogą zamówić posiłki dla swojego dziecka za pomocą platformy internetowej firmy cateringowej.


Czy można dołączyć do Akademii w trakcie roku szkolnego?

Tak, szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się tutaj: JAK DOŁĄCZYĆ?