JAK DOŁĄCZYĆ?

Szkoła Podstawowa ADE w Gdańsku kieruje swoją ofertę do uczniów (i ich rodziców), którzy pragną mieć realny wpływ na przebieg procesu kształcenia.

Szkoła dostosowuje organizację nauki oraz metody wychowawcze do indywidualnych potrzeb uczniów.

Uczniowie są zapisywani do poszczególnych roczników, jednak uczą się w grupach różnowiekowych, tworzonych zależnie od ich predyspozycji i zainteresowań.

Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego 2018/19

Można zapisać dzieci do istniejących grup w trakcie roku szkolnego pod warunkiem dobrego funkcjonowania nowych uczniów w konkretnych grupach podczas dni próbnych (dni próbne są organizowane, jeśli są w danych grupach wolne miejsca).

Zakładamy, że podstawowym kryterium przyjęcia ucznia jest określenie, w jakim stopniu ADE jest w stanie przyczynić się do maksymalnego wykorzystania jego potencjału.

Po wyczerpaniu limitu miejsc w konkretnych grupach kandydaci są wpisywani na listę rezerwową. Dzięki temu będą informowani o tworzeniu w szkole kolejnych grup lub pojawiających się wolnych miejscach.


Zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2019/20

Rozmowy z kandydatami prowadzone są na bieżąco, do wyczerpania limitu miejsc.

Formuła rekrutacji zakłada kolejne elementy:

 • wypełnienie formularza kontaktowego na stronie szkoły (na tej podstawie kontakt szkoły z zainteresowanym rodzicem i umówienie się na spotkanie);
 • rozmowa wstępna z rodzicami (po rozmowie: wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej ADE, zgoda na udział w dniach otwartych, opłata rekrutacyjna);
 • udział w dniach otwartych (ich celem jest poznanie dziecka i jego potrzeb oraz przedstawienie naszego sposobu pracy);
 • wspólne podsumowanie udziału w dniach otwartych (upewnienie się, że obie strony są świadome swoich oczekiwań, potrzeb i warunków współpracy).


Informacje o opłatach

 • Opłata rekrutacyjna  – 250 zł (zaliczana na poczet wpisowego, jeśli kandydat zostanie przyjęty)
 • Czesne – 12 720 zł za rok szkolny (rozłożone na 12 rat – 1060 zł miesięcznie)
 • Wpisowe – 10% rocznej opłaty czesnego (pomniejszone o opłatę rekrutacyjną, jeśli ta została wcześniej opłacona – czyli wówczas 1022 zł)


Możliwe zniżki

 • Za wpłatę czesnego za rok z góry – 10% czesnego
 • Za wpłatę czesnego za pół roku z góry – 5% czesnego
 • Za kolejne dziecko – 10% czesnego
 • Inne, uznaniowe – przyznawane zgodnie z Regulaminem opłat na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych


Zapraszamy do kontaktu:

Formularz zgłoszeniowy

poradnia@dobraedukacja.edu.pl

tel. 887 513 837