Zapisy uczniów na rok szkolny 2018/2019

rekrutacja schemat_sp

Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku prowadzi zapisy uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej, a także do “zerówki” . Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, jeśli tylko są wolne miejsca.

Podstawowym kryterium przyjęcia ucznia jest określenie, w jakim stopniu Akademia jest w stanie przyczynić się do maksymalnego wykorzystania jego potencjału. Podczas rekrutacji rodzice wraz z kandydatem na ucznia pytani są o jego ważne potrzeby i cele, jakie sobie wyznacza. Wskazane jest uczestniczenie przez kandydata w kilku dniach pracy Akademii, aby wzajemnie lepiej się poznać. Chcemy upewnić się, że zainteresowane strony są świadome swoich oczekiwań, potrzeb i warunków współpracy. O przyjęciu do Akademii decyduje rozmowa z rodzicami i kandydatem.

Rodzice uczniów Akademii zobowiązują się do ponoszenia opłat zgodnie z regulaminem. Na uzasadniony wniosek rodziców możliwe jest przyznanie zniżki w opłatach, której wysokość ustalana jest indywidualnie.

Zapraszamy uczniów i rodziców do umawiania się na indywidualne spotkania: