Zapisy uczniów

rekrutacja schemat_sp

Tworzymy nowoczesną szkołę, w której pełni pasji nauczyciele wspierają rozwój dziecka. Stawiamy na bezpieczne środowisko szkolne, pracę w małych grupach i naukę dostosowaną do potrzeb każdego z uczniów.

 

Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego 2018/19

Można zapisać dzieci do istniejących grup w trakcie roku szkolnego pod warunkiem dobrego funkcjonowania nowych uczniów w konkretnych grupach podczas dni próbnych (dni próbne są organizowane, jeśli są w danych grupach wolne miejsca).

Zakładamy, że podstawowym kryterium przyjęcia ucznia jest określenie, w jakim stopniu ADE jest w stanie przyczynić się do maksymalnego wykorzystania jego potencjału.

Po wyczerpaniu limitu miejsc w konkretnych grupach kandydaci są wpisywani na listę rezerwową. Dzięki temu będą informowani o tworzeniu w szkole kolejnych grup lub pojawiających się wolnych miejscach.

 

Zasady rekrutacji uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie 0 lub klasie I Szkoły Podstawowej ADE od roku szkolnego 2019/20

Rozmowy z kandydatami prowadzone są na bieżąco, do wyczerpania limitu miejsc.  

Formuła rekrutacji zakłada trzy elementy:

  • rozmowa wstępna z rodzicami (po rozmowie: wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej ADE, zgoda na dni próbne, opłata rekrutacyjna);
  • dni próbne (ich celem jest poznanie dziecka i jego potrzeb oraz przedstawienie naszego sposobu pracy);
  • wspólne podsumowanie dni próbnych (upewnienie się, że obie strony są świadome swoich oczekiwań, potrzeb i warunków współpracy).

 

Informacje o opłatach

  • Opłata rekrutacyjna  – 250 zł (zaliczana na poczet wpisowego, jeśli kandydat zostanie przyjęty)
  • Czesne – 11 520 zł za rok szkolny (rozłożone na 12 rat – 960 zł miesięcznie)
  • Wpisowe – 10% rocznej opłaty czesnego (pomniejszone o opłatę rekrutacyjną, jeśli ta została wcześniej opłacona – czyli wówczas 902 zł)

 

Możliwe zniżki

  • Za wpłatę czesnego za rok z góry – 10% czesnego
  • Za wpłatę czesnego za pół roku z góry – 5% czesnego
  • Za kolejne dziecko – 10% czesnego
  • Inne, uznaniowe – przyznawane zgodnie z Regulaminem opłat na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych

 

Zapraszamy do kontaktu:

Formularz zgłoszeniowy

poradnia@dobraedukacja.edu.pl

tel. 887 513 837