Program Dobrej Edukacji

Nasza Akademia Dobrej Edukacji to innowacyjnie zorganizowana szkoła, prowadzona przez Stowarzyszenie “Dobra Edukacja”. Realizujemy Program Dobrej Edukacji przygotowany przez Instytut Dobrej Edukacji, nasi uczniowie mają profesjonalną, nowocześnie zorganizowaną opiekę mentorską i pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zaś nasi nauczyciele i liderzy korzystają z organizowanych przez Instytut konferencji, szkoleń i sieci współpracy.

Program Dobrej Edukacji, obowiązujący w Akademii od roku szkolnego 2017/18, można znaleźć tutaj: http://dobraedukacja.edu.pl/instytut/?page_id=28.

Każdy uczeń w swojej Indywidualnej Drodze Edukacyjnego Rozwoju ma zawsze na początku roku szkolnego podane, które wymagania programowe go obowiązują.

bloki-1-707x1024