HARMONOGRAM

Harmonogram Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku w roku szkolnym 2020/21


Spotkania Społeczności Rodziców

 • Rozmowy z rodzicami dot. IDER i IPET Szkoła Podstawowa – 21.09 – 25.09.2020
 • Rozmowy podsumowujące I trymestr Szkoła Podstawowa – 23.11 – 27.11.2020
 • Rozmowy podsumowujące II trymestr Szkoła Podstawowa – 15.03 – 19.03.2021
 • Rozmowy podsumowujące rok szkolny Szkoła Podstawowa – 17.05 – 21.05.2021

Ważne wydarzenia

 • Rozpoczęcie roku szkolnego Szkoła Podstawowa, Liceum i Technikum – 01.09.2020
 • Czas adaptacyjny i diagnostyczny – 01.09 – 11.09.2020
 • Targi projektów – 26.10.2020
 • Wycieczka do Soblówki
 • Wigilia Społeczności Akademii – 18.12.2020
 • Tydzień Pasji 22.03 – 26.03.2021
  • Podsumowanie projektów – 22.03.2021
  • IV Konferencja Akademii Dobrej Edukacji – 24.03 – 26.03.2021
 • Dni Otwarte w Liceum i Technikum
 • Dzień z Mentorem –  14.06.2021
 • Zakończenie roku szkolnego Szkoła Podstawowa, Liceum i Technikum – 25.06.2021

Terminy egzaminów

Egzaminy klasyfikacyjne i rozstrzygające – 07.06 – 11.06.2021

Egzamin ósmoklasisty –  25.05 – 27.05.2021

Szczegółowy harmonogram egzaminów zewnętrznych

Dni wolne

 • Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2020
 • Ferie zimowe 1.02-14.02.2021
 • Wiosenna przerwa świąteczna 1-06.04.2021

Dni dodatkowo wolne

 • 21-22.12.2020 – dla całej Akademii
 • 25.05 – 27.05.2021 – dla Szkoły Podstawowej (Egzaminy ósmoklasistów)
 • 04.06.2021 – dla całej Akademii

Spotkania klasyfikacyjne

 • Klasyfikacja trymestralna (I) – Szkoła Podstawowa – 16.11.2020
 • Klasyfikacja trymestralna (II) – Szkoła Podstawowa – 08.03.2021
 • Propozycje ocen końcoworocznych – Szkoła Podstawowa – 10.05.2021
 • Klasyfikacja końcoworoczna – Szkoła Podstawowa – 14.06.2021