Skąd się wzięliśmy?

JAK POWSTAŁA SZKOŁA?

Zaczynaliśmy w gronie niewielkiej grupy entuzjastów. Założyliśmy w 2012 roku Stowarzyszenie Dobra Edukacja, ponieważ chcieliśmy tworzyć szkoły, które przygotowują do przyszłości, a nie są oparte o XIX-wieczne modele edukacyjne. Szkoły zorganizowane w sposób umożliwiający każdemu uczniowi osobisty rozwój i robienie we własnym tempie maksymalnych postępów na miarę własnych możliwości, stawiające na samodzielność, współpracę i odpowiedzialność, wykorzystujące nowoczesne technologie.

WIĘCEJ O NAS
JAK DOŁĄCZYĆ?

Kierujemy swoją ofertę do uczniów (i ich rodziców), którzy pragną mieć realny wpływ na przebieg procesu kształcenia.

Dostosowujemy organizację nauki oraz metody wychowawcze do indywidualnych potrzeb uczniów.

Uczniowie są zapisywani do poszczególnych roczników, jednak uczą się w grupach różnowiekowych, tworzonych zależnie od ich predyspozycji i zainteresowań.

DOŁĄCZ DO NAS