JAK POWSTAŁA SZKOŁA?

Zaczynaliśmy w gronie niewielkiej grupy entuzjastów. Założyliśmy w 2012 roku Stowarzyszenie Dobra Edukacja, ponieważ chcieliśmy tworzyć szkoły, które przygotowują do przyszłości, a nie są oparte o dziewiętnastowieczne modele edukacyjne. Szkoły zorganizowane w sposób umożliwiający każdemu uczniowi osobisty rozwój i robienie we własnym tempie maksymalnych postępów na miarę swoich możliwości, stawiające na samodzielność, współpracę i odpowiedzialność, wykorzystujące nowoczesne technologie.

Dyskutując o koncepcji edukacyjnej, którą zamierzaliśmy zacząć realizować od września 2013 roku w Warszawie i w Gdańsku, stawialiśmy pytaniawyzwania:

Tempo nauki zgodne z MOŻLIWOŚCIAMI każdego ucznia?

PROGRAM EDUKACYJNY dostosowany do zainteresowań?

Maksymalne POSTĘPY dzięki indywidualnemu podejściu?

Przez kolejne lata zwiększyła się liczba uczniów i szkół pracujących zgodnie ze stworzonym przez nas Programem Dobrej Edukacji. Obecnie pracują zgodnie z nim dzieci i młodzież nie tylko w Gdańsku i Warszawie, od których to miast zaczynaliśmy, ale też w Jarocinie, Jabłonnie, Pruszczu Gdańskim, Koszalinie i Białymstoku.

W naszych szkołach stale odpowiadamy na wyżej wymienione pytaniawyzwania. Kilkakrotnie zmienialiśmy różne szczegółowe zapisy programowe, głównie z powodu potrzeby stałego dostosowywania ich do zmieniającego się prawa oświatowego. Jednak nasz cel pozostaje cały czas ten sam i jest coraz lepiej realizowany.

Katarzyna Hall
prezes Stowarzyszenia Dobra Edukacja
dyrektor Instytutu Dobrej Edukacji
opiekującego się rozwojem Programu Dobrej Edukacji