ZESPÓŁ

Zespół Zarządzający Akademią

dr Anna Florek – dyrektor

Angelika Daroszewska – wicedyrektor

Katarzyna Kichler – wicedyrektor

Elżbieta Klasa – wicedyrektor