HARMONOGRAM

Najważniejsze daty

03.09.2018, 15.00 – Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

20-28.09.2018 – Rozmowy z rodzicami o IDER i IPET

22.11-07.12.2018 – Rozmowy trymestralne I

23-31.12.2018 – Zimowa przerwa świąteczna

11-24.02.2019 – Ferie zimowe

10-12.04.2019 – Egzamin gimnazjalny

15-17.04.2018 – Egzamin ósmoklasisty

18-23.04.2018 – Wiosenna przerwa świąteczna

21.03-05.04.2019 – Rozmowy trymestralne II

06-24.05.2019 – Matura –  szczegóły w kalendarzu

03-07.06.2019 – Egzaminy klasyfikacyjne i rozstrzygające

23.05-07.06.2019 – Rozmowy podsumowujące rok szkolny

19.06.2019 – Zakończenie roku szkolnego

Szczegóły