Rekrutacja do Liceum ADE

#jadedoADE

Ruszyły zapisy do klas pierwszych Liceum ADE i Technikum ADE w Gdańsku na rok szkolny 2020/21. Dołączysz?

#jadedoADE

Obawiasz się bezlitosnego systemu szkoły średniej?
Chcesz uczyć się tego co lubisz i jak lubisz?
Chcesz mieć czas na to co kochasz?
Szukasz ludzi takich samych jak Ty?

Odwiedź nas.

Słuchamy Ciebie i każdego kandydata.
Ciekawi jesteśmy o co nas zapytasz i czego oczekujesz.

Kilka prostch kroków – etapy rekrutacji do pierwszej klasy w Liceum ADE w Gdańsku

 1. Złożenie dokumentów. Poprosimy Cię o dostarczenie:
  • wniosku Twoich rodziców (opiekunów prawnych) o przyjęcie do Liceum ADE [druk dla rodziców do pobrania],  
  • Twojego wniosku o przyjęcie [wniosek dla kandydata do Liceum ADE],
  • kserokopii ostatniego świadectwa szkolnego, 
  • dokumentów potwierdzających osiągnięcia (sportowe, naukowe, w dziedzinach sztuki i takie, z których jesteś dumna/y) oraz posiadane opinie.
   • Na tym etapie konieczne jest również uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Wpłata potwierdza poważne zainteresowanie naszą szkołą oraz uruchamia proces rekrutacji.
 2. Rozmowa rekrutacyjna z kandydatem. Zapytamy o Twoją motywację do nauki w naszej szkole. Nie ma dobrych lub złych odpowiedzi. Chcemy poznać Ciebie, Twoje plany na przyszłość, Twoją wizję dla siebie. Zapytamy również dlaczego uważasz, że nauka w szkole ADE pomoże w osiągnięciu Twoich planów.
 3. Rozmowa podsumowująca z kandydatem i z rodzicami kandydata. Twoi Rodzice to bardzo ważny uczestnik całej tej układanki edukacyjnej. Potrzebujemy wiedzieć, czego oczekują od naszej szkoły. Chcemy, żeby wiedzieli, jak pracujemy, czego oczekujemy od nich i jak prowadzimy komunikację. Wytłumaczenie pewnych podstaw na początku ułatwi naukę oraz kilkuletnią współpracę pomiędzy Tobą, rodzicami i szkołą.
 4. Zaznaczenie Liceum ADE w elektronicznym systemie naboru jako szkoły pierwszego wyboru, gdy ten system będzie aktywny.
 5. Złożenie w sekretariacie ADE oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i złożenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów.

Znalazłaś/eś to czego szukasz?

Spójrz jeszcze na te informacje.

Jeśli interesuje Cię spersonalizowana edukacja domowa, zajrzyj na tę stronę.

Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego

Dołączyć do istniejących grup w trakcie roku szkolnego można po sprawdzeniu dobrego funkcjonowania nowych uczniów w konkretnych grupach. Odbywa się to podczas dni próbnych i jest uzależnione od odstępności miejsc w grupach.

Zakładamy, że podstawowym kryterium przyjęcia ucznia jest określenie, w jakim stopniu szkoła ADE przyczyni się do maksymalnego wykorzystania potencjału ucznia.

Informacje o opłatach

 1. Opłata rekrutacyjna  – 250 zł. Opłata pokrywa koszty procesu rekrutacji (w tym spotkań naszych nauczycieli z Tobą oraz z rodzicami). Nie martw się, opłata pomniejszy tzw “wpisowe” gdy zostaniesz przyjęty do naszej szkoły.
 2. Wpisowe – 10% rocznej opłaty czesnego (pomniejszone o opłatę rekrutacyjną, jeśli ta została wcześniej opłacona).
 3. Czesne – opłata stała za naukę i rozwój – 12.720 zł za rok szkolny (rozłożone na 12 rat to 1.060 zł miesięcznie). ZNIŻKI jakie możesz uzyskać opisane są poniżej.

UWAGA: zwolnieni z wniesienia wpisowego są obecni uczniowie Szkoły Podstawowej ADE, zgodnie z Regulaminem opłat.

Możliwe zniżki

 • 10% rocznej wartości czesnego (oszczędność 1.272 zł) przy jednorazowej opłacie całej wartości z góry,
 • 10% wartości czesnego za kolejne dziecko w szkole,
 • 5% wartości czesnego (oszczędność 318 zł) za opłatę z góry za pół roku,
 • Inne, uznaniowe – przyznawane zgodnie z Regulaminem opłat na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu:

poradnia@dobraedukacja.edu.pl

tel. 887 513 837

formularz zgłoszeniowy