OPIEKA MENTORA

OPIEKA MENTORA

Mentor stara się zrozumieć potrzeby ucznia oraz wspomagać go w planowaniu jego drogi edukacyjnej.