Zapisy uczniów na rok szkolny 2017/2018

rekrutacja_banner bez szczegołów_kolory-2

Akademia Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku prowadzi zapisy uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, jeśli tylko ma wolne miejsca. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.

Kandydaci do pierwszej klasy Liceum Akademii rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej na stronie: http://nabor-pomorze.edu.com.pl/ według zasad i w terminach wynikających z zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Podstawowym kryterium przyjęcia ucznia jest określenie, w jakim stopniu Akademia jest w stanie przyczynić się do maksymalnego wykorzystania jego potencjału. Podczas rekrutacji rodzice wraz z kandydatem na ucznia są pytani o ważne potrzeby dziecka i cele, jakie sobie wyznacza. Chcemy upewnić się, że zainteresowane strony są świadome swoich oczekiwań, potrzeb i warunków współpracy. O przyjęciu do Akademii decyduje rozmowa z rodzicami i kandydatem.

Rodzice uczniów Akademii zobowiązują się do ponoszenia opłat zgodnie z regulaminem. Na uzasadniony wniosek rodziców możliwe jest przyznanie zniżki w opłatach, której wysokość ustalana jest indywidualnie.

Zapraszamy uczniów i rodziców do umawiania się na indywidualne spotkania: