Informacje dla nowego Rodzica

 

Praktyczny przewodnik Nowego Rodzica, czyli czego można się spodziewać w ADE

 

 

Kilka słów o ADE i elastyczności

Akademia Dobrej Edukacji ma zaledwie kilka lat. Ewoluowała w tym czasie z mikroszkoły do sporego przedsięwzięcia i kilkakrotnie zmieniła sposób swojej organizacji. Musi godzić swoje założenia z silnie centralistyczną reformą edukacji. Oznacza to, że niektóre elementy naszej pracy dynamicznie się zmieniają, testujemy różne pomysły, wycofujemy się z jednych, wracamy do innych, proponujemy zmienioną organizację zajęć – wszystko to może zdarzać się w ciągu roku szkolnego. Prosimy o zaufanie, wkładamy całą naszą wiedzę i doświadczenie w zarządzanie szkołą. Każda ze zmian, które wprowadzamy, jest wynikiem naszych analiz i jest ugruntowana w naszych wartościach, które są niezmienne:

 • staramy się zapewnić każdemu uczniowi bezpieczeństwo;
 • warunkiem sukcesu ucznia jest pełne zaufanie między rodzicami a nauczycielami;
 • każdy uczeń jest inny i potrzebuje innego podejścia;
 • każdemu uczniowi wyznaczamy inne cele, realizując jednocześnie podstawę programową;
 • szanujemy prawo oświatowe;
 • kiedy nie umiemy pomóc uczniowi, szczerze o tym mówimy.

Wierzymy, że elastyczność i otwartość na nowe pomysły bardziej przypomina prawdziwe życie niż sztywne trzymanie się mniej trafnych rozwiązań. Chcemy natomiast, aby rozumieli Państwo, dlaczego coś zmieniamy. Jeśli kiedykolwiek poczują się Państwo niedoinformowani, prosimy o sygnał – będziemy tłumaczyć.

Więcej o naszej współpracy z rodzicami.

 

Kadra ADE – czym się wyróżnia?

Akademia potrzebuje nauczycieli, którzy łączą najwyższe kompetencje dydaktyczne z odpowiednimi przekonaniami wychowawczymi oraz doświadczeniem pracy w instytucjach lub sytuacjach alternatywnych wobec systemowej szkoły. Minimalne wymagania formalne wobec każdego przyjmowanego nauczyciela to odpowiednie kwalifikacje, które obowiązują w polskim systemie edukacji oraz “to coś”, co bardzo trudno opisać. Chodzi o pasję, chęć wyjścia poza sztampę, otwartość na dzieci. Wielu naszych nauczycieli ma dodatkowo oryginalne osiągnięcia metodyczne, naukowe lub niezwykłe pasje, które inspirują ich w pracy z uczniem.

Nowy nauczyciel zaproszony do współpracy zostaje przeszkolony w zakresie naszego modelu pracy. Następnie uczestniczy w naszych pracach koncepcyjnych oraz w różnych – wewnętrznych i zewnętrznych – szkoleniach i konferencjach.

Z każdym uczniem pracuje mentor czyli nauczyciel, który pomaga uczniowi planować pracę oraz komunikować swoje potrzeby rodzicom i innym nauczycielom. Uczniom i nauczycielom podczas zajęć pomagają także nauczyciele wspomagający.

Za każdym razem, kiedy musimy rozstać się na stałe lub na dłuższy czas z nauczycielem, naszym priorytetem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniom, którzy najwięcej z nim współpracowali.

Więcej o pracy naszych nauczycieli.

 

Koszty poza czesnym?

Czesne pokrywa organizację wszystkich zajęć podstawowych, prawie wszystkich zajęć dodatkowych, opieki w godzinach 9–14 w niektóre dni ferii i wakacji. Uczniowie uzyskują również dostęp do materiałów dydaktycznych.

Poza czesnym spotkacie się Państwo z następującymi kosztami i wydatkami związanymi z nauką Waszego dziecka w Akademii:

 • obiady podawane w stołówce szkolnej. Na Classroomie sekretariat ogłasza z pewnym wyprzedzeniem menu na cały tydzień. Drogą SMS-ową lub telefoniczną (609 916 501) zgłasza się zamiar korzystania z obiadów. Obiady będą zarezerwowane dla Waszego dziecka zgodnie z zamówieniem, chyba że najpóźniej do godziny 8.30 w dniu, w którym lub od którego z jakichkolwiek powodów chcecie zawiesić korzystanie z obiadów, prześlecie Państwo na numer 609 916 501 SMS ze stosowną informacją. Na koniec każdego miesiąca otrzymacie informację mailową o tym, ile wyniósł koszt zamówionych przez Was obiadów. Prosimy o regulowanie tej opłaty do 5. dnia każdego miesiąca na konto ADE. Cena jednego obiadu wynosi 8.50 zł;
 • wyjścia. Mentorzy mogą poprosić o składkę na wyjścia, które są organizowane nie częściej niż raz w tygodniu, lub o odpowiednie wyposażenie dziecka, na przykład w bilety na komunikację miejską. Staramy się jednak, aby koszty te nie były już dużym obciążeniem dla Państwa. Wykorzystujemy rozmaite możliwości bezkosztowego spędzania czasu;
 • “duże” wycieczki. W tym przypadku cena zależy oczywiście od pomysłu na wycieczkę, ale udział w “dużych” wycieczkach jest dobrowolny.

Codzienna organizacja pracy i nasze obyczaje

W szkole panuje nieformalna, rodzinna atmosfera. Rodzice są mile widziani.

Poza tym:

 • do komunikacji z rodzicami i uczniami wykorzystujemy przede wszystkim nowe technologie. Na stronie ADE oraz na Classroomie staramy się na bieżąco informować o mijających i nadchodzących wydarzeniach. Zapisy na zajęcia, rozmaite ankiety zamieszczane są w Internecie. Oczywiście to tylko ułatwienia, które nie zmieniają tego, że bardzo lubimy rozmawiać;
 • wszyscy nauczyciele i psychologowie mają adresy e-mail o formacie: imie.nazwisko@dobraedukacja.edu.pl. Pracownicy odpowiadają na maile od rodziców najpóźniej w ciągu 48 godzin w dni robocze. Kontakt telefoniczny z pracownikami jest możliwy w godzinach ich pracy pod numerem 609 916 501. Bardzo staramy się jednak chronić prywatność nauczycieli poza godzinami pracy. Wszyscy musimy odpoczywać;
 • opieka nad uczniami w ADE jest dostępna pomiędzy 7.30 a 17. Zajęcia obowiązujące konkretnego ucznia odbywają się zgodnie z Indywidualnym Planem Ucznia, ustalonym i udostępnionym uczniowi i jego rodzicom we wrześniu (dla każdego plan jest inny i zależnie od potrzeb czasem korygowany);
 • w poniedziałki, od godziny 15.30 nie są planowane żadne zajęcia – ani obowiązkowe, ani dodatkowe, gdyż odbywają się wówczas cotygodniowe zebrania koncepcyjno-szkoleniowe kadry, dlatego prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze odbieranie dzieci.

 

Spotkania trymestralne i inne spotkania z mentorem

Rodzice każdego dziecka są zaproszeni we wrześniu na spotkanie służące zaplanowaniu pracy w danym roku. Przy tej okazji otrzymują projekt IPET (Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny) lub IDER (Indywidualna Droga Edukacyjnego Rozwoju) oraz Indywidualny Plan Ucznia. Spotkania podsumowujące trymestry odbywają się w grudniu, kwietniu oraz w czerwcu i są połączone z przekazaniem informacji opisowej o postępach dziecka.

Rodzice mogą porozmawiać o wszelkich ważnych dla nich sprawach zarówno podczas tych właśnie spotkań, jak i podczas dodatkowych spotkań z mentorem organizowanych w miarę potrzeb. Przyjęliśmy, że w każdym spotkaniu mentorowi towarzyszy osoba reprezentująca kierownictwo szkoły. Chcemy w ten sposób dać możliwość natychmiastowego kontaktu w kwestiach, które dotyczą organizacji pracy w szkole.

 

Wsparcie dla uczniów w przypadku łamania zasad

Normy zachowania w naszej szkole są bardziej swobodne niż w większości szkół systemowych. Szanujemy indywidualne potrzeby każdego ucznia. Jednak zasady istnieją i oczekujemy ich przestrzegania, zarówno dla dobra naszego wspólnego życia w szkole, jak i przyszłości uczniów w innych społecznościach. W przypadku gdy uczeń zachowuje się niezgodnie z oczekiwaniami, podejmujemy wspólną pracę psychologiczno-pedagogiczną mającą na celu wsparcie go w poprawie zachowania, ewentualnie ochronę innych osób przed następstwami jego działań. Dla rodziców, w praktyce, oznacza to, że:

 • mogą otrzymać od nas informację o niewłaściwych zachowaniach ich dziecka, z wyraźnym jednak zaznaczeniem, że na razie radzimy sobie sami i nie oczekujemy interwencji z ich strony;
 • mogą być poproszeni o różne formy współdziałania;
 • w sytuacjach wyjątkowych, kiedy w danym dniu dziecko jest w skrajnie złej formie i stwarza zagrożenie dla siebie i/lub innych, z którym nie poradziliśmy sobie w szkole, mogą być proszeni o natychmiastowe zgłoszenie się po dziecko;
 • mogą być poinformowani, że ich dziecko było świadkiem i/lub ofiarą niewłaściwych zachowań innych uczniów, a także o podejmowanych przez nas działaniach.

Więcej o funkcjonowaniu naszych uczniów.

Prosimy o zaufanie. Działamy dla dobra dzieci.

Nasze Założenia.