Akademia Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku jest zespołem szkół: Szkoły Podstawowej ADE, Gimnazjum ADE i Liceum ADE. Od września 2019 roku, zamiast Gimnazjum ADE, rozpocznie działalność Technikum ADE. Zapraszamy do zapoznania się z opisem oferty oraz warunków rekrutacji.