Akademia Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku jest zespołem szkół: Szkoły Podstawowej ADE, Liceum ADE i Technikum ADE. Zapraszamy do zapoznania się z opisem oferty oraz warunków rekrutacji.